הרצאות מפי דר' אלון הסגל:

דוברים נוספים באירוע הטמעת תשתיות וטכנולוגיות לאבטחת מידע - תוכניות עבודה ומדדי יעילות

Open Accessibilty Menu