דילמת הטרנספורמציה דיגיטלית: בין הטמעת חדשנות טכנולוגית ליעילות העבודה בטווח ארוך

מפגש הטמעת תשתיות וטכנולוגיות לאבטחת מידע - תוכניות עבודה ומדדי יעילות, שני, 6 בנובמבר 2017, 10:00

תשתיות טכנולוגיות הנדרשות למחלקת אבטחת המידע בארגון

מדדי יעילות בתהליך הטמעת מערכות אבטחת מידע בארגון

הרצאות נוספות באירוע הטמעת תשתיות וטכנולוגיות לאבטחת מידע - תוכניות עבודה ומדדי יעילות

Open Accessibilty Menu